RİSKLİ HAMİLELİKLER

9 ay süren hamilelik yolculuğunun, sorunsuz ve mutlu şekilde devam etmesi beklenir. Ancak bazı olumsuz durumlar, anne adayının veya karnındaki bebeğinin hayatını riske sokabilir. Bazı genetik ve kronik hastalıklar veya hamilelikte oluşan birtakım sağlık problemleri bu olumsuz durumların nedeni olabilir. İşte bu anne adayları riskli hamilelik gruplarına girerler. Peki, nedir bu riskli durumlar ve neler yapılmalı?

riskli hamilelikler

Hamilelikte hangi durumlar risk oluşturuyor?

Hamilelikte bebeğe ya da anneye ait bazı nedenleriyle, 9 aylık süreci olumsuz etkileyen durumlar olabilir. Bebeğe ait nedenler; büyüme-gelişme geriliği, çoğul hamilelik, bebeğin anne karnında normal doğum için uygun olmayan bir şekilde konumlanması, kordon sarkması gibi durumlardır. Anneye ait nedenler olarak diyabet, hipertansiyon, son trimester kanamaları, annenin kardiyak, hematolojik, akciğer ve böbreğiyle ile ilgili sorunlar sayılabilir. Hamileliğin tetiklediği hipertansiyon ise lohusalık döneminin sonuna kadar risk arz eder ve ağır hipertansiyon gelişmiş olan hastalarda bir çok organ sistemi (böbrek, göz, akciğer, kalp) bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Kronik hastalığı olan anne adaylarının ise hastalıkları hamilelik sırasında ilerleyebilir.

hamilelikte-riskli-durumlar

Riskli hamilelikler nasıl belirleniyor?

Tanımlayabilmek için öncelikle hastanın hamilelik hikayesini etraflıca sorgulamak gerekir. Annenin daha önceki hamileliklerinin seyri, bebek kaybı olup olmadığı, kendisinde kronik bir hastalık bulunup bulunmadığı ve erken doğum yapıp yapmadığı sorgulanmalıdır. Her kontrolde hastanın tansiyonu ve kilosu ölçülmeli, bebek hareketleri sorgulanmalıdır. İkili, üçlü ve dörtlü testler fetal genetik anomalilerin taranması açısında istenmelidir. Organ gelişiminin net olarak izlenebildiği 18-22. Hafta arasında detaylı organ taraması yapılmalıdır. Açlık kan şekeri ölçümü normal olan hastalarda, şeker yükleme testleri 6. Ayda yapılmalıdır. Diyabetik hamileler ise şeker ölçümü ve insülin tedavisi ile endokrinolog gözetiminde takip edilmelidirler.

TEILEN

Yorum Yaz