Yalan bir hatayı gizlemek amacıyla gerçeğe uygun olmayan davranıştır. Yalanın amacı başkalarını aldatmaktır.

Yalan söylemek artık hayatımızda çok doğal karşılanmaktadır. Küçük, büyük, yaşlı, genç bir şekilde yalan söylemektedir.

Kişinin eleştiriye açık olması, her şeyi göze alarak doğruyu söyleme cesaretini göstermesi, hata yapmaktan korkmaması yalandan kurtulmanın en önemli adımlarındandır.
Yalan söylemek, gerçekler ile yüzleşmekten daha kolay olduğundan yalan söylemeye eğilim gitgide artıyor. Bireyin kendisine saygısı ne kadar az ise yalan söyleme eğilimi o kadar fazladır.

Yalan söylenen konular eğitime kültüre göre çeşitlilik gösterir ama en çok ilişkiler ve cinsel konular üzerine yalan söylenir.

orijinal-yoga-sistemi-ile-kosulsuzca-sev-2
Aslında herkes günlük hayatında bir şekilde yalan söyler. Buna genellikle kaybetme korkusu ve başarılı olma tutkusu yol açmaktadır. Yalana yol açan en belirleyici unsur korkudur. Korku nedeniyle söylenen çeşitli yalanların dışında kaybetme, dışlanmaya korkusu yatmaktadır
Aşkta kaybetme korkusu ile söylenen yalanlar ikili ilişkilerde tehlikelidir ve hayal kırıklığı ile noktalanabilir. Karşıdaki kişi beklenilen şeyi yapmadığı zaman üzüntü, kızgınlık, nefret duyguları oluşmaya başlar.
Etkili bir iletişimin anahtarı gerçek ve açık bir iletişim kurmaktır. Bu ilişkinin oluşması için kişinin önce kendisine karşı dürüst olması gerekmektedir.

Ruhun niteliği olan koşulsuz sevgi, akışın içinde olarak ve sadece nedensiz severek tadılabilir. Koşulsuz sevgi gerçek sevgidir ve spritüel aşkın temelidir. Koşulsuz sevmek ve özdeki sevgiyi ortaya çıkarmak için kişi önce kim olduğunu idrak etmelidir . Orijinal Yoga Sistemi uygulamalarıyla kişi önce kendini tanır. Kendi ile yüzleşir.

Kişinin özünde olan koşulsuz sevgi egodan geçerek yansımaya uğramakta, koşullu sevgi haline gelmekte, kişi belirli nedenlerle sever durumuna gelmektedir.

Nedensiz sevememek koşullu hale gelmiş bir haldir. Bu, dönüşmüş bir sevgidir ve bu halde olmanın devamı nefrettir.

Aldatma ve dürüst olmayan davranışlar sağlıksız toplumda ortaya çıkmış bir kavramdır. Aldatmak, saklamak gizli tutmak demektir. Kişi özgürce sevebilmeli ve bunu ifade edebilmelidir.

Aldatma tamamıyla egosal bir tepkidir Orijinal Yoga Sistemi uygulamalarıyla kişi özgürce ve koşulsuz sever . Acı çekmez. Koşulsuz sevgide kişi yalnızca sevdiği kişinin mutlu olmasını ister. Orijinal Yoga Sistemi uygulamaları ve teknikleri kişiyi içsel öze yaklaştırdığı için kişi kendisi için değil karşısındaki için sever. Bencilce sevmek sadece sahip olma duygusudur ve bu durumda sevgi koşullu olur.

Gerçekten sevmek için kişi karşısındaki olduğu gibi kabul etmeli ve olduğu gibi sevmelidir. Bu, değer vermekle ilgilidir. Kişi sevdiğine ne kadar değer verirse o kadar değerli olur. Sevginin büyümesi ve güçlenmesi fedakarlık gerektirir. Fedakâr insan severken hiç bir karşılık beklemez ; kendi zevkini düşünmeden karşıdaki kişinin mutluluğunu düşünür. Gerçek sevgi, merhamet, fedakarlık ve şefkat duygularını içerir.

Orijinal Yoga Sisteminin düzenli uygulanması sonucu bilinç yükselince sevgi acı vermez hale gelecek ve bağımlılık yaratmaz. Koşulsuz sevgi sayesinde acılara ve depresyona yer kalmaz. Kişi bütün bunların ötesinde olur ve koşulsuz sevginin öze dönmekten ibaret olduğunu anlar.

Neval KÜTÜK

yogaacademy.com.tr
info@yogaacademy.com.tr
atasehir@yogaacademy.com.tr
nevalkutuk@gmail.com

TEILEN

Yorum Yaz