Yaşama Sanatı; Kama Sutra

0
4522

Kamasutra 3. yüzyılda Hint bilge Mallanaga Vatsyayana tarafından derlenmiş yani Hindistan’da ortaya çıkmış bir mutlu yaşam öğretileri kitabıdır. Hint dilinde kamasutra iki ayrı kelimedir. “Kama” zevk, “Sutra” ise kitap demektir. İki kelime birleştiğinde “zevkin kitabı” anlamına gelmektedir.

Kimilerine göre sadece cinsellikle ilgili bir kavram olarak algılanan Kama Sutra aslında Hindistan kökenli bir yaşam tarzıdır. Kamasutrayı sadece cinsellikle sınırlandırmak yanlış olur. Yaşamı sevdirme amacı taşıyan bir öğreti olan Kama Sutra toplam 7 bölüm ve 36 alt metinden oluşur.

Kama Sutra’nın bir tür yaşama sanatı olarak nitelendirilebilen ve kendi içinde çok eskilere dayanan bir felsefesi vardır; içinde toplumsal ve sosyal konseptler barındırır. Kama Sutra’da aile ve toplumsal yaşamda mutluluğa ulaşabilmek için bazı tavsiyeler yer alır. Kama Sutra’ya göre kişi ancak kendine güvenli bir yaşam oluşturduktan sonra zevke ulaşabilir. Bu kavramların biri diğerinden ayrılamaz. Bundan da anlaşıldığı gibi çok daha geniş ve farklı alanları kapsayan Kama Sutra günümüzde cinsellik ile ilgili öğeleri ile ön plana çıkmıştır. Kama Sutra dünya tarihinde cinsellik üzerine ilk yazılı eser olma özelliğini taşır. Öğretide çiftler arasındaki dengeyi sağlamak ve yaşamı sevdirmek bir bütün olarak ele alınır. Kama Sutra’ya göre cinsellikte uyum olmalı, sonuç odaklı olmamalı, ruhsal ve duygusal bakımdan da haz verecek şekilde cinselliğe yaklaşılmalıdır.

Kama Sutra öğretisinde kadın ve erkek cinsellikleri, evli çiftlerin cinsel yaşamları, cinsel birleşme, kadının erkekler üzerindeki etkisi, erkeğin kadınlar için nasıl daha çekici olabileceği, bir erkeğin bir kadını nasıl etkileyebileceği, kadınların düşünce ve tutumları ve hatta erkeğin evlilik dışı ilişkileri bile detaylı bir biçimde işlenmiştir. Erkekler ve kadınlarla ilgili geniş bilgiler, aralarındaki uyum, sarılma çeşitleri, çiftlerin cinselliği en üst düzeyde yaşayabilmesi için bazı öneriler yer alır. Tüm temel bilgilerin yanı sıra, Kama Sutra’nın son bölümünde ise kadın ve erkeğin çekiciliklerini arttırmalarına yardımcı olacak yiyecekler ve vücutlarının bakımı için kullanabilecekleri tariflere de yer verilmiştir. Elele dergisi de son sayısında Kama Sutra’ya yer vermiş ve okuyucuları görsel anlatımlar eşliğinde bilgilendirmeyi hedeflemiştir.

TEILEN

Yorum Yaz